ทัวร์พม่า

BIG DESTINATION HOLINESS OF MYANMAR (Yangon - SIRIAM) JUL - NOV 2019

BIG DESTINATION HOLINESS OF MYANMAR (Yangon - SIRIAM) JUL - NOV 2019

เมือง หงสาวดี สักการะเจดีย์ชเวมอร์ดอร์ ชมพระราชวังกัมโพชธานี กราบไหว้พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเสียว นำท่านชม พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ช้อปปิ้งที่ตลาดสก๊อตมาเก็ต บริการอาหารและที่พัก สายการบินบางกอก แอร์เวย์