ทัวร์จีน

BIGDESTINATION BEIJING - LANZHOU ( AUG - NOV ) 2019
BIGDESTINATION BEIJING - LANZHOU ( AUG - NOV ) 2019

ตื่นตาตื่นใจกับเมืองจางเย่ เขาสลับลายรุ้ง สุดมหัศจรรย์ ขี่อูฐท่องทะเลทราย วัดต้าฝอซื่อ(วัดพระพุทธไสยาสน์ไม้ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย) สะพานข้ามแม่น้ำเหลืองหวางเหอตี้อี้เฉียว สุสานเหลยไถ ราชวงศ์ฮั่น

BIGDESTINATION CHINA SHANGHAI ( AUG - NOV ) 2019
BIGDESTINATION CHINA SHANGHAI ( AUG - NOV ) 2019

ชมทิวทัศน์บนเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ อุโมงค์เลเซอร์ หาดไว่ทาน สนุกกับดิสนีส์แลนด์(เต็มวัน) ลิ้มลองเมนูกาแฟไม่เหมือนใคร ณ Starbucks Reserve Roastery พร้อมสักการะวัดจิงอัน อายุเก่าแก่กว่า 800 ปี

BIGDESTINATION UNSEEN CHINA PREMIUM SEP - OCT 2019
BIGDESTINATION UNSEEN CHINA PREMIUM SEP - OCT 2019

นมัสการพระหยกที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากนั้นชมหาดสีแดงแห่งเมืองผานจิ่น ชมกำแพงเมืองจีน จากนั้นเดินทางสู่เมืองเปิ่นซี ชมความสวยงามของถ้ำเปิ่นซี ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่อุทยานแห่งชาติภูเขากวนเหมินซาน

BIGDESTINATION KUNMING AMAZING AUG – NOV 2019
BIGDESTINATION KUNMING AMAZING AUG – NOV 2019

ขึ้นกระเช้าชมภูเขาหิมะเจียวจื่อ ชมความงามของเมืองตงชวน เดินทางสู่เขาซีซาน ลอดประตูมังกรเพื่อความศิริมงคล สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดหยวนทง บริการอาหารและทีพัก เดินทางโดยสายการบินไทย

BIG DESTINATION CHENGDU LHASA OCT - DEC 2019
BIG DESTINATION CHENGDU LHASA OCT - DEC 2019

สักการะสิ่งศักดิ์วัดหลังคาทอง วัดซาคิ วัดเหวินซูชมความงามทะเลสาบยามดรก ชมพระราชวังฤดูร้อน เดินทางสู่เฉินตู ชมศูนย์วิจัยแพนด้า บริการที่พัก และอาหารได้มาตรฐาน เดินทางโดยสายการบินไทย