ทัวร์สิงคโปร์

BIGDESTINATION SINGAPORE FORMULA1
BIGDESTINATION SINGAPORE FORMULA1

นำท่านชม สวนพฤษศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก สักการะวัดพระเขี้ยวแก้ว ถ่ายรูปคู่กับ 2 ใน 4 เมอร์ไลออน สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิดที่ Universal Studio สัมผัสบรรยากาศความมันส์ กับการแข่งFormula 1