ทัวร์นิวซีแลนด์

BIG ACTIVITY IN NORTH ISLAND - NEW ZEALAND
BIG ACTIVITY IN NORTH ISLAND - NEW ZEALAND

ชมหมู่บ้านฮอบบิท เพลิดเพลินกับสัตว์นานาชนิด ผ่อนคลายกับการแช่น้ำร้อนพร้อมชมวิวสุดอลังการ สนุกกับการล่องเรือHUKA JET และการล่องเรือใบ พร้อมบริการอาหารและที่พัก เดินทางโดยสายการบินไทย