ทัวร์มองโกเลีย

BIGDESTINATION BEIJING - MONGOLIA EXCLUSIVE 2019 (ตัวอย่างโปรแกรม)

BIGDESTINATION BEIJING - MONGOLIA EXCLUSIVE  2019 (ตัวอย่างโปรแกรม)

ดินแดนแห่งทุ่งหญ้าและนับรบผู้เกรียงไกร ณ ประเทศมองโกเลีย ประเทศที่กลายเป็นอีกหนึ่งประเทศจุดหมายปลายทางในฝันของนักเดินทางและนักท่องเที่ยวทั่วโลก